مخالفت

مخالفت کادر فنی تیم ملی کشتی با درخواست کشتی‌گیران

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با درخواست کتبی و شفاهی تعدادی از کشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌های انتخابی مخالفت کرد.

...
بانک پاسارگاد