۱۶۹۳

۱۶۹۳ پله تا موفقیت

دختران و زنان ما گاه بی‌توجه به موانع ریز و درشت و هزار و یک سختی پیش روی، کارهایی می‌کنند کارستان، که از عهده بسیاری از مردان نیز خارج است. در چنین مواردی است که حس خوب و عجیبی همه وجودمان را پر می‌کند و بی‌اختیار زبان به ستایش می‌گشاییم. شعار سال:  ...
بانک پاسارگاد