قره

قره حسنلو در شنا ۱۰۰ متر آزاد فینالیست نشد

در روز چهارم مسابقات شنا قهرمانی جهان بنیامین قره حسنلو در ماده ۱۰۰ متر آزاد به کار خود پایان داد و فینالیست نشد. ...
بانک پاسارگاد