«پاراسنگ

«پاراسنگ نورد» ایران قهرمان جهان شد

بهنام خلجی در مسابقات پاراسنگ نوردی جهان به مقام قهرمانی رسید. ...
بانک پاسارگاد