فتل:

فتل: از سال‌هایی که در فراری گذراندم پشیمان نیستم

راننده سابق فراری گفت: از سال‌هایی که در این تیم گذراندم پشیمان نیستم. ...
بانک پاسارگاد