بحران

بحران بی‌خبری در رأس هرم فوتبال/ طالقانی: این‌ها را از تاج بپرسید

شعار سال: فدراسیون فوتبال در چند وقت اخیر با انتقادات زیادی از سوی اهالی فوتبال و هواداران مواجه بود چرا که در مسائل بین المللی، اقتصادی و مدیریتی اعم از مناقشه با عربستان، مدیریت تیم‌های ملی مانند پس گرفتن لباس ملی پوشان جوان در فرودگاه، ناتوانی در ...
بانک پاسارگاد