مسابقات

مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور

مرحله نهایی مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور روز چهارم اسفند ماه در پیست آزادی برگزار شد. شعارسال:مرحله نهایی مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور روز چهارم اسفند ماه در پیست آزادی برگزار شد. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگا ...
لزوم

لزوم راهکار قطعی برای کشتی ایران

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد معتقد است مشکلی که در مجامع بین المللی، گریبانگیر کشتی ایران شده نیاز به یک راهکار قطعی دارد. شعارسال: محمد حسین محبی با بیان اینکه بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی است و می تواند ضربه سنگینی به نام و اعتبار این رشته ...
بانک پاسارگاد