خوشبخت

خوشبخت بشید آقای رییس هیات!

کشتی و وزنه‌برداری رییس هیات وزنه‌برداری هرمزگان حرف‌های عجیبی را به زبان آورده که جای چند سوال را در ذهن بنده به وجود آورده است. ...
بانک پاسارگاد