مدیر

مدیر تیم فوتبال سایپا منصوب شد

حسین خوش نظر، مدیر ورزش قهرمانی باشگاه سایپا با حفظ سمت، مدیر تیم فوتبال بزرگسالان نارنجی پوشان شد ...
بانک پاسارگاد