۴۰

۴۰ درصد بودجه وزارت و ۵۰ درصد بودجه کمیته المپیک پرداخت نشده است

خزانه دار فدراسیون کشتی گفت: در حالی که پانزده روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز حدود چهل درصد از بودجه مصوب وزارت ورزش و جوانان و پنجاه درصد از بودجه کمیته ملی المپیک به فدراسیون کشتی پرداخت نشده است. شعارسال: محمدحسین حیدریان ذیحساب و خزانه دار ...
بانک پاسارگاد