پختن

پختن نان قهرمانی در تنور غیرت

کسب عناوین مختلف قهرمانی در رقابت‌های کشتی آزاد و پهلوانی در عرصه کشور و رقابت‌های بین‌المللی و کسب جایگاه استادی در رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور تنها گوشه‌ای از افتخارات این شاطر جوان است. زندگی از نگاه یونس انعامی تلاش برای رسیدن به‌موفقیت ا ...
بانک پاسارگاد