محرومیت

محرومیت ۱۸ ماهه یکی از مدیران مدارس فوتبال ابلاغ شد

دیر مدرسه فوتبال ستارگان آبی پارس بر اساس رای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت 18 ماه محروم شد. ...
بانک پاسارگاد