نمی‌گذارم

نمی‌گذارم هم حقم را بخورند هم آبرویم را ببرند

شعار سال: هادی ساعی در مورد تصمیمات اخیر صندوق حمایت از قهرمانان مبنی بر قطع کردن حقوق ۵۰ ورزشکار در سال جدید، اظهار کرد: نمی‌دانم این تصمیم را با چه منطقی گرفته‌اند که می‌خواهند حقوق برخی از ورزشکاران را قطع کنند. این چه استدلالی است که به دلیل خوب ...
بانک پاسارگاد