امور

امور فدراسیون را روی غلتک می اندازم

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال از تمایلش برای بازگشت به فدراسیون خبر داد. ...
صحت

صحت و سقم واژه «مبلغ مشخص» در قرارداد ویلموتس

رئیس اسبق کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در مورد قرارداد ویلموتس گفت: «هیچ بند پنهانی در قرارداد ویلموتس وجود ندارد. ...
بانک پاسارگاد