صالحی‌امیری

صالحی‌امیری حتی روسای فدراسیون‌های ورزشی را نمی‌شناسد

کارشناس مدیریت ورزش گفت: بعید می دانم صالحی امیری حتی روسای فدراسیون‌های ورزشی را از نزدیک بشناسد؛ حالا این فرد چگونه می خواهد ریاست کمیته ملی المپک را برعهده بگیرد برای من جای سوال دارد. شعارسال: کارشناس مدیریت ورزش گفت: بعید می دانم صالحی امیری حتی ...
بانک پاسارگاد