صعود

صعود چهار فرنگی‌کار جوان ایران به فینال ایوانوویچ صربستان

چهار فرنگی‌کار جوان کشورمان به دیدار فینال و دو فرنگی‌کار دیگر به دیدار رده بندی رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام لوبومیر ایوانوویچ صربستان راه یافتند.

...
بانک پاسارگاد