سیاه‌چاله‌ای

سیاه‌چاله‌ای به نام تبلیغات محیطی

قرارداد تبلیغات محیطی یکی از اصلی‌ترین مباحث علی کریمی با محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال، در مناظره معروف این دو بود. کریمی معتقد بود که در این قرارداد تخلفات و سهل‌انگاری‌های زیادی صورت گرفته است. شعار سال: قرارداد تبلیغات محیطی یکی از اصلی‌تر ...
بانک پاسارگاد