فصل

فصل انتخابات سوارکاری ایران

خط پایان نزدیک است؛ پس از ۴سال، سوارکاری ایران دوباره در وقت انتخابات باید رئیسی جدید را برگزیند. ۴سال پیش در حالی انتخابات برگزار شد که بیش از چند سال سوارکاری ایران مدیریت مشخصی نداشت و هر از چند گاهی سرپرستی برای آن انتخابات می‌شد. شعار سال: خط پا ...
بانک پاسارگاد