دختران

دختران وزنه‌برداری از تاریخ‌سازی تا جانبازی در ۹ سالگی!

دو وزنه‌بردار دختر ایران به همراه نایب رییس فدراسیون وزنه‌برداری مهمان ما در کافه خبر بودند. شعار سال: دو وزنه‌بردار دختر ایران به همراه نایب رییس فدراسیون وزنه‌برداری مهمان ما در کافه خبر بودند. می گویند همیشه اولین ها در خاطره ها می مانند و دختران ...
شروع

شروع کار با تک‌تيرانداز

شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شدت تحت‌تأثير قرار داد. شعار سال: شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شد ...
چگونگی

چگونگی احيا‌ی ورزش بانوان به روایت طاهره طاهریان

شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شدت تحت‌تأثير قرار داد. شعار سال: شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شد ...

    Sorry, no posts matched your criteria.