فراز

فراز و فرود والیبال ایران چگونه شکل گرفت؟

محمدرضا داورزنی زمانی نزدیک به یازده سال سکان‌دار فدراسیون والیبال بود،وی در سال ۹۶ جایش را به احمد ضیایی دارد. شعارسال: اگر بخواهیم به معضلاتی که ورزش ایران همواره از آن رنج می‌برد اشاره و فهرستی از مشکلات و کمبودها تهیه کنیم، بدون شک عدم ثبات در وض ...