از

از فدراسیون بدون رئیس و معمای بازنشسته‌ها تا تیم ملی بدون اردو؛ آشفته‌بازار هندبال ایران

دبیر فدراسیون هندبال: با این وضعیت نمی‌توانیم برای تیم ملی اردو بگذاریم ...