هواپیمای

هواپیمای اختصاصی کشورها در جام جهانی۲۰۱۸

گزارش زیر،تصاویر منعکس شده روی هواپیمای اختصاصی کشورهای مختلف برای جام جهانی ۲۰۱۸ را نشان می دهد. شعارسال: در نظرگیری هواپیمای اختصاصی برای اعزام بازیکنان به جام جهانی یا استفاده از هواپیمای اختصاصی توسط برخی از باشگاه های بزرگ ورزشی(نظیر باشگاه های ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد