اتفاقی

اتفاقی جدید برای تیم‌های فوتسال و فوتبال دانشجویان

با عقد قرار داد حامی مالی جدید، تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال دانشجویان فعالیت خود را در دو بخش بانوان و آقایان آغاز خواهند کرد.

...
بانک پاسارگاد