معینی:

معینی: بازی تیم فوتبال امید ایران با اردن مهم است

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال گفت: بازی تیم فوتبال امید ایران با اردن برایمان اهمیت زیادی دارد. ...
بانک پاسارگاد