۱۶

۱۶ پدیده احتمالی جام جهانی ۲۰۱۸

شعارسال: جام جهانی فوتبال در تمامی ادواری که برگزار شده آبستن حوادث متعددی بوده است که یکی از آنها مطرح شدن بازیکنانی است که با نمایش غیرمنتظره‌شان باعث می‌شوند تا در میان پدیده‌های جام قرار بگیرند. این چهره‌های مستعد فوتبال دنیا با درخشش در جام جهان ...
بانک پاسارگاد