سه

سه راه پیش روی مهاجم ناکام استقلال

مرتضی تبریزی آخرین خرید این فصل استقلال بود که علیرغم انتظاراتی که از وی می‌رفت، نیم فصل چندان موفقی را با این تیم تجربه نکرد. ...
بانک پاسارگاد