تصمیم

تصمیم فدراسیون جهانی در مورد مسابقات تکواندو نوجوانان جهان

فدراسیون جهانی به زودی تصمیم خود در خصوص رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان را اعلام خواهد کرد. ...
بانک پاسارگاد