یک

یک ایرانی عضو کمیته آموزش فدراسیون جهانی تکواندو شد

رئیس فدراسیون جهانی تکواندو سید نعمت خلیفه را به عنوان عضو کمیته آموزش فدراسیون جهانی منصوب کرد. ...
بانک پاسارگاد