فراخوان

فراخوان فدراسیون فوتبال برای راه اندازی سیستم کمک داور ویدئویی

فدراسیون فوتبال ایران برای راه اندازی و پیاده سازی سیستم کمک داور ویدئویی فراخوان داد.

...
بانک پاسارگاد