تست

تست انتخابی تیم‌های ملی کانوپولو بانوان برگزار شد 

با برگزاری تست انتخابی تیم‌های ملی کانوپولو بانوان 10 ورزشکار برتر برای حضور در ادامه تمرینات معرفی شدند. ...
بانک پاسارگاد