اصرار

اصرار تونی برای استفاده از پسر و انکار تراکتورسازی

باشگاه تراکتورسازی تبریز مدعی شد اصرار تونی اولیویرا مبنی بر استفاده از پسرش باعث بر هم خوردن توافق با وی شد.

...
بانک پاسارگاد