مطالعات

مطالعات خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس در دست انجام است و این کار در زمان معین اجرایی می‌شود

وزیر ورزش و جوانان گفت: بر اساس برنامه هایی که از قبل وجود داشته مطالعات خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس در دست انجام است و این کار در زمان معین اجرایی می شود. شعارسال:وزیر ورزش و جوانان گفت: بر اساس برنامه هایی که از قبل وجود داشته مطالعات ...
بانک پاسارگاد