بحران

بحران لیونل مسی برای یک شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی ویولینگ از مخالفت مسی با توسعه فرودگاه ال پرات سخن به میان آورد. شعار سال: منزل لیونل مسی در بهترین منطقه شهر بارسلونا قرار دارد. منزل مسی نزدیک به فرودگاه ال پرات است. مدیر شرکت هواپیمایی ویولینگ از بحرانی که مسی برای این شرکت به وجود ...
بانک پاسارگاد