تورینو

تورینو ۲ – ۰ میلان؛ دست روسونری از سهمیه اروپایی کوتاه می‌ماند؟

ایلنا: میلان در ادامه روند ضعیف روزهای اخیر خود برابر تورینو هم ناموفق بود تا کسب سهمیه اروپایی برای شاگردان گتوزو سخت شود. ...
بانک پاسارگاد