جام‌جهانی

جام‌جهانی سیاسی ما

باید از سیاسی‌کردن ورزش و فوتبال شدیدا پرهیز کرد، اما از سیاسی‌بودن همه‌چیز گریزی نیست. جام‌جهانی فوتبال در راه است؛ جامی که ایران در آن حضور دارد، اما در مدت اخیر به‌نحو غریبی مورد توجه جامعه نبوده است. شاهدی بر همان بی‌حوصلگی معروف که برخی نخبگان ب ...
بانک پاسارگاد