توهم

توهم از نوع بلژیکی یا جوسازی علیه فوتبال ایران

رسانه‌های بلژیکی سعی در بر هم زدن جوّ مثبت تیم ملی فوتبال ایران دارند. ...
زمان

زمان تمرین تیم ملی فوتبال تغییر کرد

زمان تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران تغییر کرد. ...
بانک پاسارگاد