هندبال

هندبال ایران در آستانه فاجعه دوم

هندبال ایران حال خوبی ندارد، چهار ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی زمان باقی‌مانده اما همچنان فدراسیون در معرفی سرمربی خارجی ناکام مانده و تمرینات تیم ملی شروع نشده است؛ عواملی که می‌توان زمینه‌هایی مناسب برای ساخت فاجعه دوم این رشته را ایجاد کند. شعارسال ...
بانک پاسارگاد