حضور

حضور نابینایان در ورزش بین المللی افتخارآفرین است

عراقچی در جلسه هیات رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان، حضور نابینایان در مجامع ورزشی مختلف در سطح آسیایی و بین المللی را افتخارآفرین و باعث سربلندی کشور دانست. شعارسال: سید عباس عراقچی معاونت امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه که عضو هیات رئ ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد