دیکته

دیکته «پورمختار» درباره «شجاعی» دست کم ۷ غلط دارد!

و آخرین نکته‌ تبدیل یک موضوع ساده به تهدید است؛ اتفاقی که در روزهای اوج گیری تنش نهادهای ورزشی بین المللی با فدراسیون های کشورمان در خصوص رقابت نکردن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی، حکم سم را دارد. در روزهایی که همگان انتظار دارند که ام ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد