تمرین

تمرین امروز تراکتورسازی تعطیل شد

ایلنا: محمد تقوی به شاگردانش یک روز استراحت داد. ...
بانک پاسارگاد