تکرار

تکرار روبرو نشدن با اسراییل، کشتی ایران را تعلیق می‌کند

عضو کمیته انضباطی و حقوقی اتحادیه جهانی کشتی گفت: اگر یک بار دیگر موضوع رو در رو نشدن کشتی‌گیران ایران با حریفان اسراییلی وجود بیاید دیگر کاری از دست خادم هم برنمی‌آید. شعارسال: روزبه وثوق احمدی  با بیان این مطلب افزود: در رای منتشر شده از سوی کمیته ...
بانک پاسارگاد