افشای

افشای تخلف فدراسیون فوتبال در یک قرارداد/ فراخوان مزایده صوری است؟

فدراسیون فوتبال درحالی آگهی مزایده واگذاری فضاهای اسپانسری تیم‌های ملی را منتشر کرده که چند هفته قبل یک شرکت حقوقی مدعی شده در قراردادی با این فدراسیون حق انحصاری تبلیغات را در اختیار دارد.

...
بانک پاسارگاد