کی‌روش

کی‌روش میلیون دلاری و دایی ۲ میلیاردی!

روزنامه سازندگی در گزارشی به بررسی عملکرد ستاره‌های ورزش در حوزه تبلیغات پرداخت. شعارسال: ستاره‌ها روی بیلبوردها؛ این حسرتی بود که در تمام دهه ۸۰ و نیمی از دهه ۹۰ به دل خیلی از ستاره ها ماند. یک راه ساده برای پول در آوردن از شهرت ، برای شان ممنوع شده ...
کی‌روش

کی‌روش میلیون دلاری و دایی دو میلیاردی!

روزنامه سازندگی در گزارشی به بررسی عملکرد ستاره‌های ورزش در حوزه تبلیغات پرداخت. شعارسال: ستاره‌ها روی بیلبوردها؛ این حسرتی بود که در تمام دهه ۸۰ و نیمی از دهه ۹۰ به دل خیلی از ستاره ها ماند. یک راه ساده برای پول در آوردن از شهرت ، برای شان ممنوع شده ...
بانک پاسارگاد