در

در نخستین کنفرانس اقتصاد ورزش بررسی می‌شود

شعار سال: تمامی کارشناسان حاضر در جلسه متفق القول بودند که ورزش باید از دولت رهایی یابد تا بتواند بسترهای بازار بر آن استوار شود. دسته‌ای اقدام فوری برای آن و دسته دیگر اقدام گام به گام و آهسته را پیشنهاد دادند. اما نقطه اشتراک دوم تمامی کارشناسان حا ...

    Sorry, no posts matched your criteria.