عملکرد

عملکرد کاروان ورزشی ایران در هفده دوره بازی‌های آسیایی

کاروان ایران در ۱۴ دوره بازی‌های آسیایی حضور داشته و اکنون با ۳۶۹ ورزشکار راهی هجدهمین دوره بازی‌ها است. شعارسال: تاکنون هفده دوره بازی‌های آسیایی برگزار شده است و کاروان ایران در ۱۴ دوره این رقابت‌ها حضور داشته و بهترین نتیجه را زمانی کسب کرد که میز ...