اوسواگوانا،

اوسواگوانا، یک خرید موفق برای ذوب آهن

ایلنا: مهاجم نیجریه‌ای ذوب آهن خرید موفقی برای این تیم محسوب می‌شود. ...