اهدای

اهدای روسری به بازیکنان فوتسال اوکراین

بازیکنان تیم ملی فوتسال اوکراین راضی به بازی با حجاب نشده اند. شعار سال: بازیکنان تیم ملی فوتسال اوکراین که برای دیداری تدارکاتی با تیم‌ملی فوتسال ایران به کشورمان سفر کرده‌اند راضی به بازی با حجاب نشده اند. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگ ...