نقطه

نقطه عطف ورزش بانوان بعد از انقلاب است/ با وجود امکانات کمتر نتایج بهتری حاصل شد

پیشکسوت ورزش خراسان گفت: پیش از انقلاب بانوان محدودیت پوشش نداشتند اما رشد ورزش بانوان مربوط به بعد از انقلاب است. ...