برنامه

برنامه ای ویژه برای اختصاص بودجه بخش همگانی به فدراسیونها برای سال ۹۸ داریم

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت:برنامه ای ویژه برای اختصاص بودجه بخش همگانی به فدراسیونها برای سال 98 داریم. ...
شروع

شروع کار با تک‌تيرانداز

شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شدت تحت‌تأثير قرار داد. شعار سال: شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شد ...
چگونگی

چگونگی احيا‌ی ورزش بانوان به روایت طاهره طاهریان

شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شدت تحت‌تأثير قرار داد. شعار سال: شکل‌گيري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، تغييرات و تحولاتي بنيادين ايجاد کرد و ورزش کشور را هم به‌شد ...

    Sorry, no posts matched your criteria.