تنیس

تنیس ویمبلدون؛ حذف اندی ماری از بخش دونفره

ایلنا: اندی ماری و پیر اوگ با قبول شکست در بخش دونفره از دور مسابقات حذف شدند. ...